Komunikat dotyczący organizacji nauczania w LCKZiU od 26.10.2020r.

Od dnia 26 października 2020 r. następuje zmiana organizacji pracy szkoły polegająca na przejściu wszystkich klas na nauczanie zdalne. Przedmioty kształcenia ogólnego, teoretyczne i  praktyczne przedmioty zawodowe będą odbywać się zdalnie. Praktyczna nauka zawodu u pracodawców klas BSW zostaje zawieszona. Powyższe regulację mają obowiązywać do dnia 08 listopada 2020 r.