Projekt dydaktyczny UMCS dla uczniów i nauczycieli szkół

W roku szkolnym 2020/2021 pracownicy Katedry Nauczania Matematyki i Informatyki UMCS zapraszają do udziału w projekcie dydaktycznym uczniów i nauczycieli szkół z województwa lubelskiego. W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

1. Koło Olimpijskie dla uczniów klas IV-VIII.

2. Korki z Matmy – zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty dla uczniów klas VIII.

3. Konkurs matematyczny – Lubelska Matematyczna Liga Zadaniowa dla uczniów klas IV-VI.

4. Konkurs matematyczny – Zrozum, Zalicz, Zostań Matematykiem dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

5. Warsztaty i wykłady dla nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

Dokumenty ze szczegółami dotyczącymi organizacji zajęć oraz harmonogramy spotkań Koła Olimpijskiego oraz Korków z Matematyki:

Koło Olimpijskie, Korki z Matematyki, Informacje o projekcie