Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 1 września 2020 roku w LCKZiU w następującym porządku:

TECHNIKUM MECHANICZNE KL. 1
Godz. 9.00 – sala gimnastyczna 1TA – Technik mechatronik
Godz. 10.00 – aula 1TB – Technik mechanik
Godz. 11.00 – sala gimnastyczna 1TI – Technik informatyk
Godz. 12.00 – aula 1TC – Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

BRANŻOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 1 KL. 1
Godz. 13.00 – sala gimnastyczna 1BA – Ogrodnik, Mechanik pojazdów samochodowych

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego spotkania z wychowawcami w salach według harmonogramu:

KLASA SALA
1TA 019
1TB 111
1TC 207
1TI 112
1BA 306

Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Używanie maseczek przez uczniów i rodziców jest wskazane. Przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego. Jednocześnie prosimy o ograniczenie obecności osób trzecich na terenie szkoły.

Ze względu na pandemię COVID-19 dla uczniów klas II – IV TM oraz II – III BSW nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie przychodzą na lekcje 2 września 2020 r. według planu zajęć zamieszczonego na stronie internetowej szkoły http://lckziu.pl. Plan zostanie zamieszczony 1 września 2020 r.