Lubelska Kuźnia Talentów 2020-2021- nabór wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego ,, Lubelska kuźnia talentów 2019-2021’’.

Nabór wniosków prowadzony jest w dniach 1 – 18 września 2020r.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki, przedsiębiorczości lub w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym, 2020-2021 będą rozpoczynać lub kontynuować naukę w szkołach zawodowych – branżowych szkołach zawodowych, technikach i szkołach policealnych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym, na okres od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 400 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty dostępne będą na stronie internetowej: www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia” oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4.
Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną wszelkie pytania dotyczące projektów stypendialnych można kierować pod nr telefonów (81)44 16 713, (81)44 16 716, (81) 47 81 410, (81)47 81 459, (81)44 16 709 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: stypendia_rpo@lubelskie.pl.

W przygotowaniu wymaganej dokumentacji ubiegania się o stypendium pomocy udziela pedagog szkolny Marzena Gruszka w dniach 01.09 – 18.09 po umówieniu telefonicznym spotkania. Kontakt do pedagoga: 791-402-364.