Informacje dla maturzystów

Szanowni Państwo,

świadectwa maturalne, aneksy oraz informację o wynikach dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 przystąpili do egzaminu maturalnego, będą do odbioru od 11 sierpnia 2020 r. od godziny 9.30.

Jednocześnie przypominamy, że obecność w szkole wymaga zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego COVID-19, tj. zakrycia nosa i ust, zdezynfekowanie rąk po wejście do budynku oraz zachowanie odstępów co najmniej 1,5 m od siebie.
Świadectwa dojrzałości mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego serię i nr dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru oraz zawierającego czytelny podpis maturzysty.

Wszystkim MATURZYSTOM przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.