Harmonogramy rekrutacji do Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły Wielozawodowej 1 stopnia

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 8. szkół podstawowych, którzy chcą zostać uczniami LCKZiU do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do naszej szkoły. Pod adresem Oferta edukacyjna LCKZiU dla absolwentów szkół podstawowych i dla dorosłych można zapoznać się z dokładnym harmonogramem rekrutacji do Technikum Mechanicznego oraz do Branżowej Szkoły Wielozawodowej I-go stopnia

Dla Waszej wygody harmonogramy są wyróżnione w kolorze czerwonym. Zapraszamy.