Wyniki XIV międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”

W dniu 15.05.2020 r. grupa 216 uczniów klas technicznych z 28 szkół województwa lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XIV lubelskiego międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiologiczną etap regionalny odbywał się w formie testu zdalnego on-line. Konkurs był pierwszym konkursem zdalnym realizowanym w województwie lubelskim na skalę powyżej 200 osób.

Nasi uczniowie klas trzecich godnie reprezentowali Szkołę i uzyskali następujące miejsca w zawodach:
Technik mechanik; kwalifikacja MG.19

  • I miejsce – Jakub Kłos kl.3TB
  • II miejsce – Jakub Okoń kl.3TB

Technik mechatronik; kwalifikacja EE.02

Wyróżnienie – Marek Fenert, Grzegorz Paluch

Technik informatyk EE.08

Wyróżnienie – Mateusz Fedor

Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów na kolejnych egzaminach!