Wykład profilaktyczny dla rodziców “Młodzież vs substancje psychoaktywne”

W dniu 12.02.2020r. rodzice uczniów  Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 uczestniczyli w wykładzie profilaktycznym na temat „Młodzież vs substancje psychoaktywne” prowadzonym przez p. E. Dobrzańską i p. M. Patłaczeńską, terapeutki uzależnień ze Stowarzyszenia Natanaelum, Instytutu Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie.

Podczas spotkania rodzice nabyli wiedzę  na temat czynników ryzyka i czynników chroniących młodzież przed uzależnieniami. Dowiedzieli się jakie są sygnały ostrzegawcze, objawy i mechanizmy uzależnienia, jak wspierać dziecko i gdzie szukać pomocy.

Rodzice uświadomili sobie jak ważna jest dobra relacja z dzieckiem, szczera rozmowa, właściwy przykład ze strony dorosłych, autentyczne zainteresowanie tym co dziecko robi, z kim i gdzie przebywa, co kupuje i przechowuje w domu. Rodzice otrzymali również materiały informacyjne, broszury, wykazy instytucji świadczących specjalistyczną pomoc.

Po spotkaniu odbyły się także indywidualne konsultacje dla zainteresowanych rodziców z terapeutami.   Spotkanie dla rodziców zorganizowała p. Marzena Gruszka pedagog szkolny w ramach współpracy naszej szkoły z Instytutem Psychoprofialktyki i Psychoterapii w Lublinie.