Zebrania z rodzicami/opiekunami uczniów klas I-III TM oraz I-III Branżowej Szkoły I-go stopnia

Przypominamy o zebraniach szkolnych z rodzicami/opiekunami uczniów klas I-III naszych szkół młodzieżowych: Technikum Mechanicznego oraz Branżowej Szkoły I-go stopnia. Tematem zebrań będzie klasyfikacja śródroczna. Zebrania odbędą się w środę 12 lutego o godzinie 16:30 w Auli szkolnej (sala 115 na pierwszym piętrze)

Serdecznie zapraszamy.