Szkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech

Serdecznie zapraszamy uczniów LCKZiU do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Niemczech. Wiesława Wąsik i Mariusz Kałuża

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Niemczech

Szkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech skierowany jest do wszystkich uczniów LCKZiU (technikum i branżowa szkoła wielozawodowa).
Konkurs nie jest konkursem sprawdzającym umiejętności językowe uczniów. Jego zadaniem jest wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturą, geografią i polityką naszego zachodniego sąsiada. Zadaniem konkursu jest również sprawdzenie ogólnej wiedzy, jaką mają uczniowie o Niemczech. Językiem konkursu jest język polski. Po niemiecku są jedynie nazwy własne. Punktowane są prawidłowe odpowiedzi oraz szybkość odpowiedzi.
Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to etap klasowy. Zwycięzcy z poszczególnych klas przechodzą do etapu drugiego. Etap trzeci to etap finałowy, do którego wchodzą zwycięzcy etapu drugiego.
Do etapu drugiego przechodzi 3 uczniów z każdej klasy, natomiast do etapu finałowego przechodzi 15 uczniów.
Etap klasowy w klasach, gdzie uczą nauczyciele organizatorzy, będzie się odbywał w ramach lekcji języka niemieckiego. Uczniowie z klas, gdzie nie uczą nauczyciele organizatorzy, będą mieli wyznaczony termin w czasie lekcji lub po lekcjach ewentualnie po uzgodnieniu mogą dołączyć do pozostałych uczestników
Konkurs ma formę quizu. Uczestnicy rozwiązują zadania zamknięte na swoich smartfonach. Od drugiego etapu uczestnicy muszą mieć oprócz smartfonów również słuchawki.
Organizatorami konkursu są nauczyciele języka niemieckiego: Wiesława Wąsik i Mariusz Kałuża.
Etapy klasowe odbędą się w terminie od 2 do 10 stycznia 2019. Drugi etap konkursu będzie miał miejsce tuż po feriach. Etap finałowy odbędzie się w lutym. Dokładna data etapu finałowego zostanie podana po zakończeniu drugiego etapu.
Wyniki pierwszego oraz drugiego etapu znajdą się na stronie szkoły. Nagrody i dyplomy dla zwycięzców będą wręczone na zakończeniu roku szkolnego.