Wizyta w Szkole Podstawowej nr 34 w Lublinie

20 listopada w Szkole Podstawowej nr 34 w Lublinie miało miejsce podsumowanie projektu „Moja przyszłość w moich rękach i chcę się do tego dobrze przygotować”. Projekt ma pomóc uczniom kończącym szkołę podstawową we właściwym wyborze ścieżki kształcenia. Zaproszeni na to spotkanie uczniowie naszej szkoły (Alicja Sadowska, Rafał Wójciak z klasy 3TI oraz Jakub Łuka z klasy 2TA) opowiadali uczniom klas siódmych i ósmych o tym jak wygląda nauka w LCKZIU w zawodach, które wybrali. Dodatkowo mówili również o motywach, którymi kierowali się podczas wyboru szkoły i kierunku kształcenia oraz jakie możliwości na rynku pracy i kontynuowania nauki  na studiach uzyskają po skończeniu szkoły zawodowej. Duże zainteresowanie uczniów „podstawówki” wzbudził pokaz możliwości robota z projektu AMOR. Opiekę nad uczniami sprawował nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan Mirosław Mazur.