Prelekcja „Odpowiedzialność prawna nieletnich”

15 października uczniowie klas pierwszych Technikum Mechanicznego i Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez p. M. Sowę, p. K. Chojeckiego i p. K. Piętkę  z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Podczas spotkania poruszona została tematyka konsekwencji prawnych związanych z cyberprzemocą, sięganiem po substancje psychoaktywne czy wagarów. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz  współpracy Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Komendą Miejską Policji w Lublinie.

Marzena Gruszka pedagog