Zebrania z rodzicami/opiekunami uczniów z klas I-III TM

Przypominamy o zebraniach informujących o postępach w nauce i zagrożeniach oceną niedostateczną dla rodziców/opiekunów uczniów klas I do III Technikum Mechanicznego. Zebrania odbędą się w poniedziałek 13 maja o godzinie 16.30. Numery sal dla poszczególnych klas będą podane przy wejściu do szkoły oraz przy sekretariacie. Prosimy rodziców/opiekunów o wysoką frekwencję.