Info-kiosk LCKZiU

W ostatnich dniach przy głównym wejściu do szkoły pojawił się Info-kiosk. Urządzenie dzięki któremu można sprawdzić rozkłady zajęć w poszczególnych salach lekcyjnych, rozkłady zajęć wybranych nauczycieli, plan szkoły czy też wyjścia ewakuacyjne. Info-kiosk na razie jest w fazie testowania, jego funkcjonalność może być z czasem rozszerzona. Nad projektem urządzenia pracowali uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji LCKZiU: Dominik Stachura z klasy 4TB, który zaprogramował system oraz GUI, Patryk Kopeć z klasy 4TB, który konfigurował system operacyjny, p. Paweł Włosek, który zaprojektował GUI oraz objął opieką prace nad systemem do urządzenia, p. Paweł Czapiński oraz p. Kamil Michoń, którzy przygotowali elektronikę, komputer oraz infrastrukturę sieciową do Info-kiosku. Prace nad Info-kioskiem rozpoczęły się jeszcze w czerwcu 2017 roku. W trakcie wakacji system Info-kiosku był tworzony przez Dominika Stachurę i p. Pawła Włoska. W tym czasie powstawała także namacalna forma urządzenia, którą zajęli się p. Kamil Michoń i p. Paweł Czapiński.
Zapraszamy do korzystania z urządzenia!