IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Ferie w LCKZiU – Program zajęć profilaktycznych w czasie ferii zimowych 2017

W pracy wychowawczej szkoły obok szeregu bardzo istotnych zadań, pojawia się zadanie wdrażania młodzieży do właściwego spędzania czasu wolnego, a przez to kształtowania ich postaw i systemu wartości. Bardzo istotnym elementem jest również rozwijanie ich pasji i zainteresowań.

Celem tych działań jest dostarczenie młodzieży ciekawych propozycji zajęć kształcących, umiejętności techniczne podczas prostych ćwiczeń i zabawy, uchronienie przed zjawiskiem nudy i szukania rozrywki dla tzw. „zabicia czasu”. Sama, nawet ścisła kontrola życia młodzieży nie wystarcza, gdyż pozbawiona jest konkretnych propozycji zabezpieczenia czasu wolnego. Istotną częścią programu jest jego funkcja profilaktyczna. Przekazywanie właściwych wzorców postaw podczas wolnego czasu i ukazanie nauki przez zabawę ma zadanie ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu i tym samym odsunięcie uczniów od niebezpieczeństw związanych z różnego rodzaju uzależnieniami.

Program „Ferie w naszej szkole” to projekt przeznaczony do realizacji w okresie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Termin realizacji: 23-27.01.2017

Program_zajęć_profilaktycznych.pdf

Zgoda na zajęcia poza lekcyjne.pdf

dorota-ogłoszenie