Inauguracja roku szkolnego 2016/17 w Technikum Mechanicznym w LCKZiU

Dzisiaj o godzinie 10:00 w Auli LCKZiU zebrali się uczniowie, grono pedagogiczne oraz dyrekcja LCKZiU, aby powitać nowy rok szkolny. Na początku dyrektor szkoły mgr Jacek Misiuk przywitał zebranych uczestników wydarzenia, grono pedagogiczne, uczniów kontynuujących naukę w szkole oraz innych pracowników LCKZiU po przerwie wakacyjnej. Zostali także przywitani nowi uczniowie Technikum Mechanicznego: klasy 1TA uczącej się w zawodzie Technik Mechatronik z wychowawcą, panem Mirosławem Mazurem, klasy 1TB uczącej się w zawodzie Technik Mechatronik i Technik Mechanik z wychowawcą, panem Maciejem Powałą-Niedźwieckim i klasy 1TC uczącej się w zawodzie Technik Informatyk i Technik Cyfrowych Procesów Graficznych z wychowawcą, panem Pawłem Włoskiem. Przywitano także rodziców nowych uczniów. Pan Dyrektor przeczytał także list Kuratora Oświaty w Lublinie wystosowany z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Rozpoczynający się rok szkolny zbiega się z innym ważnym wydarzeniem, setną rocznicą śmierci Henryka Sienkiewicza. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji podczas inauguracji roku szkolnego odbyła się również Akademia przybliżająca postać noblisty z 1905 r., przygotowana przez Panią Beatę Kopycką. W ramach ogólnopolskiego wydarzenia „Narodowe Czytanie Quo vadis” fragmenty najbardziej docenionej powieści pisarza kolejno odczytali: Panowie Dyrektorzy Jacek Misiuk i Wiesław Ciorgoń, Ks. Krystian Socha i Pan Paweł Łukasik.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z wydarzenia.