Uroczystość nadania Sztandaru LCKZiU im. K.K. Baczyńskiego w Lublinie

Dzisiaj obchodziliśmy Święto Szkoły. Nasza placówka otrzymała nowy sztandar. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ulicy Bazylianówka 85, gdzie sztandar został poświęcony. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz do szkoły, gdzie nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Pan dyrektor mgr Jacek Misiuk przywitał szanownych darczyńców – fundatorów sztandaru, gości, grono pedagogiczne oraz młodzież Technikum Mechanicznego. Po powitaniu nastąpiła część w której uroczyście przybijano pamiątkowe gwoździe do drzewca sztandaru. Sztandar został przekazany panu dyrektorowi. Pan dyrektor przekazał sztandar Pocztowi Sztandarowemu. Następnie nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów, już z nowym sztandarem szkolnym. Po ślubowaniu uczniowie przedstawili akademię. Przypomnieli o historii naszej szkoły, o historycznych sztandarach. Przedstawili życie i twórczość patrona szkoły – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W części artystycznej uczniowie recytowali wiersze poety. Ola Stępniak zaśpiewała piosenkę p.t. „Znów wędrujemy”. Po części oficjalnej goście wpisali się go księgi pamiątkowej.

W imieniu społeczności szkolnej LCKZiU składamy serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom i sponsorom, wspierającym ideę nadania sztandaru naszej placówce.

Szczególne podziękowania składamy:
Panu Stanisławowi Gogaczowi – Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej
Panu Lechowi Sprawce – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Panu Janowi Łopacie – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Panu dr Krzysztofowi Żukowi – Prezydentowi Miasta Lublin
Radnym Miasta Lublin
Radzie Rodziców Technikum Mechanicznego w LCKZiU
Zarządowi SIPMA S.A. Lublin
Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Lublinie
Panu Andrzejowi Kicie – Prezesowi EXPAK Sp. z o.o. Peugeot Lublin
Panu Sławomirowi Udryckiemu
Panu Piotrowi Woźnicy
Zarządowi Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”
Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w LCKZiU
Zarządowi Oddziału ZNP w Lublinie
Komisji Międzyzakładowej WZZ „Solidarność-Oświata” w Lublinie

Na koniec zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: