Sukces naszych uczniów w IX Międzyszkolnym Konkursie Zawodowym „Rok przed dyplomem”

7 maja odbył się drugi etap IX konkursu „Rok przed dyplomem”.  Nasi uczniowie  reprezentowali Szkołę  w zawodach:

  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik informatyk

Odnieśliśmy sukces zdobywając medalowe miejsca.

W zawodzie technik mechanik kwalifikacja M20 I miejsce – Cezary Szymański klasa 3TA,

III miejsce – Stanisław Walczak  klasa 3TA.

W zawodzie  technik mechatronik kwalifikacja E18 II miejsce  zdobył Przemysław Stronikowski  klasa 3TA, III miejsce – Łukasz Gąsiorowski klasa 3TA.

W zawodzie  technik informatyk  wyróżnienie otrzymał Przemysław Mazur klasa 3TB.

Gratulujemy znakomitych wyników.