IVT-Bliżej europejskiego Rynku Pracy – Uroczyste rozdanie Europass-Mobilność uczestnikom staży

W dniu 15.04.2015 r po otrzymaniu zatwierdzonych przez Krajowe Centrum Europass dokumentów Europass – Mobilność nastąpiło ich uroczyste wręczenie uczestnikom staży na spotkaniu zorganizowanym w naszej szkoły dla uczniów klas I i II. Uczestnicy praktyk opowiedzieli o tym czego się nauczyli, jakie mieli doświadczenia, co zwróciło ich uwagę oraz wyrazili też nadzieję, że udział w tych stażach ułatwi im w przyszłości start w dorosłe życie i że będą konkurencyjni na rynku pracy.

 

Uczestnicy wyjazdów odpowiadali też na pytania a swoje relacje wzbogacali zdjęciami i prezentacją multimedialną. Wśród korzyści jakie przyniosły im praktyki uczniowie wymieniali:

– poszerzenie słownictwa fachowego i ogólnego w zakresie języka angielskiego i niemieckiego

– sprawdzenie swoich zawodowych umiejętności w praktyce

– nabycie nowych kompetencji socjalnych (praca w grupie międzynarodowej i wielokulturowej)

– zdobycie umiejętności radzenia sobie w nowym środowisku

– pogłębienie wiedzy zawodowej i umiejętności

Więcej informacji o projekcie jak też zdjęcia można znaleźć w zakładce Projekty: IVT – Bliżej Europejskiego Rynku Pracy.

 

Wiesława Wąsik